Kool - IADB - materjalidx

Avaleht

Kõik materjalid on minu enda koostatud aga nende sisu õigsuses lõpuni kindel ei või olla :)

2. semester

Java konspekt (66 lk)
Arvutid: kordamisküsimused, mõisted
Arvutivõrgud, labor 1, 2, 3, 4, , valemid (Excel)

1. semester

Sissejuhatus ITsse: kordamisküsimused, kontrolltöö küsimused
Diskreetne matemaatika: kirjalik kodutöö