Robert

Hajussüsteemide ehitamine (ICD0009)*

Tunniplaan (R 9-12)
Vanad asjad: 2020 Echo | 2020 Youtube | Käver gitlab

JavaScript (ICD0006, 6EAP)

Tunniplaan (R 12-15)

Tarkvara testimise alused (ICD0012, 6EAP)

Maili Markvardt | Tunniplaan (N 16:00 - 19:15, 1-16 nädal)

Tarkvaratehnika (ICD0010, 6EAP)*

Paul Leis, tunniplaan (N 10:15 - 13:30, 1-16 nädal)
Teams

Programmeerimine C# keeles (ICD0008, 6 EAP)

Eelmise semestri aine aga siin vaates, sest ma ise püüan seda ikkagi õppida veel.

Moodle | Echo (public) | Teams
Minu Gitlab (gitlab.cs.ttu.ee)
Käveri Gitlab (HW, slaidid jms)
Konspekt
Enos veeb | Echo videod (2019)

Õppejõu asjad on git.akaver.com ja enda repo on cs gitlabis.
C# Youtube playlist - enda tehtud
16.10 - 7. loeng (EF Core, database) Vaatab veel: Python edasijõudnutele