5. semester

Veebirakendused Java baasil (ICD0011, 6 EAP)*

Konspekt | Moodle | Tabel | Echo | Projekti punktid | Bitbucket | Kalmo Bitbucket | Youtube | '20

Harjutused: 05 | 06 | 07 | 08 txt

ICY0012 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine (6 EAP, toetav)

Õppejõud Nadežda Furs | Moodle (võti k*lamaja) | Konspekt | Discord


Programmeerimine C# keeles (ICD0008, 6 EAP)

C# YT21 | C# YT20

Moodle | Echo 21 | Teams
Käveri konspekt | Minu Gitlab 👨‍💻 (gitlab.cs.ttu.ee)
Käveri Gitlab 21 (HW, slaidid jms)

Õppejõu asjad on git.akaver.com ja enda repo on cs gitlabis.

Automaattestimine (ICD0004, 3 EAP, prog)

Õppejõud German Mumma | Slack | Echo | Gitlab | Konspekt

Veebihalduskeskkonnad (ICD0020, 6 EAP, valik)

Moodle (võti 144) | Teams | Konspekt

ICY0007 Inglise keel IT spetsialistidele (6 EAP, valik)

Moodle (võti Gv5Gwm)

Füüsika mittefüüsikutele (NSO0160, 3 EAP)*

Echo | Echo (kaugõpe) | Konspekt | Moodle (võti 6nY7rBL)

Keskkonnakaitse ja säästev areng (YTG0060, 3 EAP)*

Ainekaart | Konspekt | Mõisted (drive) | Moodle | Youtube | Echo