4. semester

Programmeerimine C# keeles (ICD0008, 6 EAP)

Minu Githubi repo | C# Youtube playlist

Moodle | Echo (public) | Teams
Minu Gitlab 👨‍💻 (gitlab.cs.ttu.ee)
Käveri Gitlab (HW, slaidid jms)
Konspekt
Enos veeb | Echo videod (2019)

Õppejõu asjad on git.akaver.com ja enda repo on cs gitlabis.
16.10 - 7. loeng (EF Core, database)

1. Hajussüsteemide ehitamine (ICD0009)*

Echo '21 🔴 | YT '21 | Käver DS Git | Moodle | Tunniplaan (R 9-12)
| Käveri youtube | Vanad asjad: 2020 Echo | 2020 Youtube | Käver gitlab

2. JavaScript (ICD0006, 6EAP)

Echo '21 | YT '21 | Käver JS Git | Moodle | Tunniplaan (R 12-15) | Käver gitlab '19

3. Tarkvara testimise alused (ICD0012, 6EAP)

Maili Markvardt | Teams | Konspekt | Moodle | Foorum | Tunniplaan (N 16:00 - 19:15, 1-16 nädal)

4. Tarkvaratehnika (ICD0010, 6EAP)*

Paul Leis | Teams | Konspekt | Moodle | Echo | YT: 1 2 3 | tunniplaan (N 10:15 - 13:30, 1-16 nädal)