3. semestri õppematerjalid ja viited

Andmebaasisüsteemide alused (ICA0005, 6 EAP)

Õppejõud: Priit Raspel
Materjalid | Konspekt
Videod (2020, päevased)
Videod (2019, õhtused)
Podcast
Vertabelo

Programmeerimine C# keeles (ICD0008, 6 EAP)

Õppejõud: Andres Käver
Moodle | Echo (public) | Teams
Kodutööde repo (gitlab.cs.ttu.ee)
git course materials
Konspekt
Enos veeb
Echo videod (2019)

Õppejõu asjad on git.akaver.com ja enda repo on cs gitlabis.
C# Youtube playlist - enda tehtud
16.10 - 7. loeng (EF Core, database)

Algoritmid ja andmestruktuurid (ICD0001, 6 EAP) - B

Õppejõud: Jaanus Pöial
Kursuse koduleht | Konspekt | Kordamisküsimused | Moodle | Bitbucket | Echo | Coursera

Veebitehnoloogiad (ICD0007, 6 EAP)

Õppejõud: Märt Kalmo
Moodle | Drive konspekt | Echo | Tulemused | Bitbucket | Projekti näidis | Loengu Youtube | Kalmo YT
Harjutused: JavaScript üheleherakenduse näide - Indrek Ots (2020)
5
------
Echo videod (2019) 🎥
freeCodeCamp.org - PHP Programming Language Tutorial
W3Schools PHP Tutorial
Full stack open 2020

Praksid

icd0007 Php ülesannete koodi käivitamine PhpStorm-ist
icd0007 Php ülesannete lahendamine
icd0007 MySql-i seadistamine Php-s
icd0007 php arendusmustrite ülesannete lahendamine
19.02.20 - icd0007 Php 8. ja 9. ülesande lahendamine
26.03.20 - icd0007 http protokolli ülesannete lahendamine
05.04.19 - icd0007 MySql-i kasutamine läbi PhpStorm-i

Arvutigraafika (ICD0002, 6 EAP)

Õppejõud Joel Kivi (IT Kolledž, multimeediaspetsialist).
Moodle
Youtube:
2 - 09.09 (2:24, 6 ülesannet)
3 - 19.09 (1:30)
4 - 23.09 (1:08) - liigendid

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika (ICY0006, 3 EAP)

Õppejõud Kristiina Hakk. VÕTAga tehtud