Arvutivõrgud labor 4 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne

Töö tegija nimi: Robert Laursoo / minu versioon / juhend
Moodle identifikaator: 330004
Töö tegemise kuupäev: Thu Apr 23 15:58:29 2020

Märkus: Seda tööd tehakse isiklikel seadmetel. Vaja on üks WLAN pääsupunkt (WLAN Access Point, koduruuter Wifiga või nutitelefonis Wifi hotspot) ja 2 seadet, mis seda võrku kasutavad (arvuti või nutitelefon). Kui ekraanipildile jääb parool, siis see teha uduseks või peita muul viisil pildil.

1. WLAN pääsupunkti seadistamine

Võrgu nimi (SSID): 00 - Love

Kasutatav kanali number (kui seadistamisel on teada): 1

Turvalisuse protokollid: WPA2-Personal

Kasutatav WLAN standard 802.11 seeriast: Wi-Fi 4 (802.11n)

Ekraanipilt seadistusest va juurdepääsu parool (kui parool jääb näha, siis see peita).

LISA SIIA EKRAANIPILT WLAN SEADISTUSE LEHELT!

WLAN võrgu skeem

Oma WLAN võrgu skeem joonistada ise või mõne programmiga. Skeemile WLAN pääsupunkt, olulised arvutid võrgus ja ühendus internetti.

LISA SIIA WLAN VÕRGU SKEEM!

2. WLAN võrgu uurimine

2.1 Informatsioon enda WLAN võrgu kohta

Kasutada operatsioonisüsteemi vahendeid, et saada infot selle WLAN võrgu kohta, millega on arvuti või nutitelefon ühendatud.

Millist informatsiooni saab teada oma WLAN võrgu kohta?

Juhendist leidsin käsu netsh wlan show interface ja kasutasin seda võrgu uurimiseks. Sain teada, et:

Lisada ekraanipilt informatsioonist oma WLAN võrgu kohta:

LISADA EKRAANIPILT ANDMETEGA OMA WLAN VÕRGU KOHTA SIIA!

2.2 Informatsioon kogu võimaliku kanalite vahemiku kohta

Kasutada mõnda tasuta Wifi analyzer programmi, näiteks:

Või mõni muu tarkvara, mis näitab kõikidel kanalitel WLAN võrke ja infot nende kohta.

Võib lugeda ka how-to-find-the-best-wi-fi-channel-for-your-router-on-any-operating-system

Klassi on installitud inSSIDer 3.1.2.1.

Lisada ekraanipilt kogu võimaliku WLAN kanalite vahemiku kohta

LISADA EKRANIPILT KOGU VÕIMALIKU WLAN KANALITE VAHEMIKU KOHTA SIIA!

Küsimused:

1. Milliseid kanaleid katab Teie võrgu spekter?
2,4GHz - kasutuses on kanal 1, mis katab spektri 1-3.

2. Millised kanalid on kasutuses teiste võrkude poolt?
Kõik kanalid 2.4GHz sagedustel on kasutuses teiste võrkude poolt..

3. Millised kanalid on vabad?
Mitte ükski.

4. Milline kanal oleks praeguse kanali asemel enda võrgule parem kanal kasutada ja miks?
inSSIDer soovitab kasutada 6. kanalit, kuna see on kõige vähem koormatud. Aga tuleb arvestada, et see kehtib ainult siin mõõtmispunktis. Teises toas, kus on teine võrgu kasutaja ning teiste võrkude signaali tugevused juba teised, võib olla soovitus juba teine. Kuna võrke on üsna tihendalt (kortermaja), siis aja jooksul on selgunud, et suurt vahet ei ole, missugust kanalit siin konkreetselt kasutada.
Kohe kui vahetasin kanali (vastavalt soovitusele), siis ta soovitas kasutada hoopis seda kanalit, mida enne kasutasin :)

3. WLAN võrgu kiiruste uurimine

Mõõta saatmise ja vastuvõtmise kiirust kahe arvuti/seadme vahel, mis on ühedatud sama WLAN pääsupunkti võrku. Kasutada mõnda tasuta kiiruse testimise programmi, näiteks

Või mõni muu tarkvara, millega saaks mõõta edastuskiirust oma WLAN võrgus kahe arvuti/seadme vahel. Hädapärast sobib WLAN võrku ühendatud arvutis ka käsk ping kõige pikema paketiga oma võrgu ruuterile, mille tulemustest arvutada kiirus.

Klassi on installitud TamoSoft Throughput Test.

Ekraanipilt katsetulemustest:

Hinnang katsetulemustele:
Tarkvara kahjuks näitab ainult hetkeväärtust ning graafik on üsna halva loetavusega (seeläbi ka vähe informatiivne). Tore oleks saada andmemassiiv analüüsimiseks või keskväärtuseid fikseeritud aja jooksul (Ave on aga see läks suvalisel hetkel ka nulli vahepeal).

Kasutuses 802.11n 2.4GHz võrk. Hetke tulemused olid sellised, et TCP ja UDP keskmised (Ave) üleslaadimise kiirused on ligilähedaselt võrdsed. Allalaadimise kiirused mõlemal juhul suuremad kui üleslaadimise kiirused. TCP down on kiirem kui UDP down. Pakettide kadu (loss) selles katses ei esinenud.

4. Individuaalülesanded

Antud pilt, mis mõõdeti laboris
antud spektripilt

4.1 Ülesanne 1 - sidekanali teoreetiline läbilaskevõime

Arvutada sidekanali teoreetiline läbilaskevõime Shannoni valemiga. Ülesande lahendamise juhised on labori juhendis punktis 2.

Antud mõõtetulemused lugeda pildilt:

Ekraanil näidatud sagedusriba kesksagedus: 5.24 GHz = 5240 MHZ (ehk ekraani kesksagedus, all vasakul nurgas)

Ekraanil näidatud sagedusriba laius: 100 MHz (Span alumises paremas nurgas, kogu ekraani laius)

Mõõdetud spektri alumine sagedus: 5250 MHz

Mõõdetud spektri ülemine sagedus: 5230 MHz

Mõõdetud spektri laius: 20 MHz

Signaali võimsus (keskmine väärtus kasutatavas sagedusribas): -44.7 dB

Müra võimsus (keskmine väärtus mittekasutatavas sagedusalas): -56.7 dB

Lahendus:

R = W⋅log2(1+S/N)

S = -44.7 dB = 3.388 * 10-08 W
N = = -56.7 dB = 2.138 * 10-09 W
S/R = 15.85 korda
W = 20 MHz (sagedusriba laius)

Vastus: sidekanali teoreetiline läbilaskevõime 81.49 (Mbit/s)

4.2 Ülesanne 2 - signaali levi

Vastuvõtja sisendis mõõdeti võimsus Pv. Vastuvõtja antenni võimendus on Gv ja vastuvõtja asub WLAN tugijaamast kaugusel d. Arvutada WLAN tugijaama saatja võimusus Ps, kui saatja antenni võimendus on Gs ja töötatakse sagedusel f. Muid kadusid ei arvesta. Ülesande lahenduse kirjeldus on juhendi punktis 5 teoreetilises osas.

Antud:

WLAN sagedus f: 5.24 GHz (EELMISE ÜLESANDE PILDILT SAGEDUS!)
Mõõdetud võimsus vastuvõtja sisendis Pv: -44.7 dB (EELMISE ÜLESANDE PILDILT SIGNAALI VÕIMSUS!)
Saatja antenni võimendus Gs = 2 dBi
Saatja ja vastuvõtja vaheline kaugus d = 16 m
Vastuvõtja antenni võimendus Gv = 9 dBi

Lahendus:

Kokkuvõte ja järeldused

KIRJUTA KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED SIIA!