Arvutivõrgud Labor 3 Järjestikliides aruanne

Töö tegija nimi: Robert Laursoo // minu versioon // juhend
Moodle identifikaator: 330004
Töö tegemise kuupäev: Tue Apr 14 19:36:48 2020

1.1 Sümboli edastamine RS-232C liidesel

Seadistus 300/7/E/2 (edastuskiirus 300 bit/s, 7 andmebitti, paarusukontroll paaris (Even) ja 2 stoppbitti).

K
Valitud sümbol: K
Sümboli ASCII bitikood: 1001011 (HEX on 4B ja selle teisendus BIN'i)
Sümboli ASCII bitikood edastamise järjekorras: 1101001 (tabelist lisa 1)
Signaali "1" nivoo: -6.3750 V (pinge, kui edastatava biti väärtus on 1)
Signaali "0" nivoo: 6.0625 V (pinge, kui edastatava biti väärtus on 0)
Aeg esimese 0 nivoo algusest kuni viimase 0 nivoo lõpuni: 30 ms (3 ruutu, 1 ruut 10 ms)
Mitu bitti selle aja jooksul edastati: 9 bitti

OMA JOONISEL NÄIDATA, kus asuvad bitijadas start-bitt, paarsusbitt, stopp-bitid ja andmebitid.

Edastuskiirus (bit/s):
9 bit / 0.03 s = 300 bit/s (sobib sellega, mis lähteandmetes antud)

1.2 Sümboli edastamine, kui paarsuskontroll paaritu (Odd)

Seadistus 300/7/O/2.
Pildil on sama sümbol: K

K
Millise biti väärtus muutus, kui paarsuskontrolli viisiks seada Odd:
Andmebittidele järgneva paarsusbiti väärtus muutub vastupidiseks.

1.3 Paarsuskontrolli seadistus

Antud on sümbol h ja selle sümboli pilt. Järjestikliidese seadistus on edastuskiirus 300 bit/s, 7 andmebitti, 1 paarsusbitt ja 2 stoppbitti)
Milline on paarsuskontrolli seadistus, kui kõik bitid on edastatud vigadeta?

h
Andmebittide väärtused: 1101000 (h ASCII BIN) ja edastamise järjekorras 0001011
Paarsuskontrolli seadistus: Paarsuskontroll on paaris seadistusega (even).
Põhjenda oma vastust: Kuna andmebittidest on 3 bitti väärtusega 1, siis on paarsusbitt ka 1. Paarsusbiti väärtus valitud antud juhul selline, et ühtede hulk edastusel (andmed+paarsusbitt) oleks alati paarisarv (even parity).

2.1 Sümboli edastus nullmodemiga

Seadistus 9600/7/N/2.

2.1.1 Esimene sümbol

Valitud sümbol: 4
pilt:
4
Sümboli ASCII kahendkood edastamise järjekorras: 0010110
Aeg esimese 0 nivoo algusest kuni viimase 0 nivoo lõpuni: 830 μs
Mitu bitti selle aja jooksul edastati: 8 bitti

Edastuskiirus (bit/s):
8 bitti / 830 μs = 9638.554 bit / s

2.1.2 Teine sümbol

Valitud sümbol: k
pilt:
k
Sümboli ASCII kahendkood edastamise järjekorras: 1101011
Aeg esimese 0 nivoo algusest kuni viimase 0 nivoo lõpuni: 622 μs (ΔX)
Mitu bitti selle aja jooksul edastati: 6 bitti

Edastuskiirus (bit/s):
6 bit / 622 μs = 9646.302 bit / s

2.2 Faili edastus arvutite vahel järjestikliidese kaudu.

Järjestikliidese seadistus on 300/7/E/2. Edastati fail pangram.txt, vaatamiseks salvesta fail enda arvutisse (Parema hiireklahviga klõps faili nime peal ja salvestamiseks valida "Save Link As...").

Saatja arvuti näitas edastamise tulemuseks:
saatja tulemused

Inimene mõõtis stopperiga aega faili saatmise algusest kuni faili kohalejõudmine lõpuni teises arvutis ja sai tulemuseks 50 s.

Vastuvõtja arvutis nägi fail välja selline:
pangram vastuvõtja arvutis

Võrrelda saadetava faili sisu ja teise arvutisse saabunud faili sisu: KIRJELDADA FAILIS SISALDUVATE TÄHTEDE JA SÜMBOLITE KUVAMIST VASTUVÕTJA ARVUTIS SIIA

UTF-8 kodeering (mida saatja on kasutanud) kasutab kaheksabitiliseid koodiühikuid, mida konkreetse märgi jaoks võib olla kasutuses 1 kuni 4. UTF-8 esimesed 128 märki (ja koodidki) on samad, mis ASCII põhitabelis. UTF-8 kasutab neil juhtudel ühte kaheksabitilist koodiühikut. Kõik ASCII kodeeringus tekstid on seega kohe ka UTF-8 kodeeringus ning need sümbolid kuvatakse antud ülesandes vastuvõtja arvutis korrektselt. Vigaselt kuvatakse sümbolid, mida ASCII tabelis ei ole. Antud näiteks on neist (diakriitilistest) sümbolitest tekkinud 2 sümbolit.

Edastatud fail on 1359 baiti

Aruande vormistamisel leida:
1) bitikiirus faili edastamisel saatja arvuti tulemustest:

1 bait = 8 bitti. Seega: 1359 baiti x 8 bitti / 5 sekundit = 2174 bit / s

2) bitikiirus faili edastamisel käsitsi mõõdetud ajaga:

1 bait = 8 bitti. Seega: 1359 baiti x 8 bitti / 50 sekundit = 217 bit / s

3) Kuna sidekanal on seadistatud 7-bitise sümboli edastuseks, siis UTF-8 kodeeringus esitatud faili suurus on antud sümbolites (diakriitilised sümbolid nn "täpitähed" on UTF-8 kodeeringus mitmebaidilise esitusega). Hinnata, mitme sümboli võrra oleks vastuvõtva poole ekraanil sümbolite arv väiksem, kui sidekanalis kasutatakse ülekandel 8-bitist sümbolit. (lugeda need diakriitilised sümbolid kokku).Diakriitilisi sümboleid on kokku 15 (esinevad 4 viimasel real). Vastuvõtva poole ekraanil sümbolite arv oleks väiksem 15 sümboli võrra, kui sidekanalis kasutatakse ülekandel 8-bitist sümbolit.
Iga diakriitilise sümboli kohta tekib juurde 1 sümbol.

4) Arvutada antud suurusega faili (faili suurus on antud baitides) teoreetiline edastamise aeg seadistusel 300/7/E/2.

edastuskiirus: 300 bit/s
andmebittide arv frame'is on 7
paarsuskontroll Even
stoppbittide arv on 2
faili suurus: 1359 baiti = 10872 bitti

Frame'ide arv on: 10872 bitti / 7 bitti = 1553.143 1554
Edastatavate bittide arv on 1554 * 11 = 17094 bitti

Teoreetiline edastamise aeg = 17094 bitti / 300 bitti/s = 56.98 sekundit. Parandatud.

5) Arvutada antud faili suuruse teksti (oletame, et faili suurus on antud 7-bitistes sümbolites) teoreetiline edastamise aeg seadistusel 300/7/E/2.Faili suurus: 1359 7-bitist sümbolit. Kanalis tekib juurde iga 7 biti kohta:
+ 1 startbitt
+ 1 paarsusbitt
+ 2 stoppbitti

1359 sümbolit * 11 bitti = 14949 bitti
14949 bitti / 300 bit/s = 49.83 sekundit Parandatud.

6) Arvutada tegelikult edastatud sümbolite hulga (failis sisalduvate sümbolite arv ja liita üks sümbol iga failist leitud diakriitilise sümboli kohta) teoreetiline edastamise aeg seadistusel 300/7/E/2.

Esialgne sümbolite hulk: (1359 baiti * 8 bitti) / 7 bitti = 10872 bitti / 7 bitti = 1553.143 sümbolit
Tegelikult edastatud sümbolite hulk = 1553.143 + 15 = 1568.14 sümbolit (esialgne + 15 diakriitilist)


(1359 sümbolit + 15 diakriitilist) * (7 andmebitti + 2 stoppbitti + 1 paarsusbitt + 1 startbitt) = 15114 bitti
15114 bitti / 300 bit/s = 50.38 sekundit Parandatud.

7) Kirjeldada, kuidas faili edastati.

Faili edastamiseks kasutati sidekanalit, mis oli seadistatud 7-bitise sümboli edastuseks. Fail sisaldas aga 15 sümbolit, mis olid enam kui 7-bitise kodeeringuga (UTF-8), mille tulemusena need ei kuvatud vastuvõtja seadmes esialgselt kujul. Faili edastamiseks kasutati järjestikliidest seadistusega 300/7/E/2, mis tähendab, et andmete edastuskiirus oli 300 bit/s, andmebittide arv frame'is 7 (ja enam kui 7 bitine sümbol ei mahu sellesse ära), paarsuskontrolli tüübiks paaris paarsuskontroll (even, E), stopp-bittide arv igas frame'is 2.

3 Modemühendus arvutite vahel

Kevadsemestril 2020 ei ole vaja seda punkti teha.

4. Individuaalülesanne

Arvutada, kui kaua võtab teoreetiliselt aega antud arvu andmebittide edastamine üle järjestikliidese antud liidese seadistusel.

Antud:

andmebittide arv n= 4290052

järjestikliidese seadistus on 19200/7/E/2

Lahendus:

edastuskiirus: 19200 bit/s
andmebittide arv frame'is on 7
paarsuskontroll Even
stoppbittide arv on 2
andmebittide arv n = 4290052

Kanalis tekib juurde iga 7 andmebiti kohta frame'i juurde:
+ 1 startbitt
+ 2 stoppbitti
+ 1 paarsusbitt

Pakettide arv = 4290052 bitti / 7 bitti = 612865
612865 * (7 andmebitti + 2 stoppbitti + 1 paarsusbitt + 1 startbitt) = 6741515 bitti
6741515 bitti / 19200 bit/s = 351.12 sekundit Parandatud.

Kokkuvõte ja järeldused

KIRJUTA KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED SIIA!